Jdi na obsah Jdi na menu
 


Doba železná

22. 10. 2010
  • Kočovné kmeny Skytů se objevily v černomořských stepích na počátku 6. století př. n. l. Podnikaly prudké a ničivé nájezdy daleko na západ a tyto útoky dosáhly na přelomu 6. a 5. století až na Moravu. Znamenaly pro halštatské osídlení velké nebezpečí a není vyloučeno, že se výrazně zasloužily o jeho zánik (alespoň na Moravě).
  • Do haltatského období náleží jeden z nejslavnějších, ale také nejzáhadnějších archeologických objevů na našem území-jeskyně Býčí skála v Moravském krasu. Archeologický výzkum zde však bohužel proběhl již před více než sto lety, a tak je jeho písemná a kresebná dokumentace velmi nedokonalá. Pod vrstvami obrovských vápencových balvanů byla pevně udusaná, na několika místech propálená vrstva hlíny. V ní se nacházely lidské a zvířecí kostry a velké množství nejrůznějších předmětu. Byla objevena dvě velká ohniště, jedno se zbytky vozu a spálenými lidskými kostmi, druhé se železnými nástroji, keramikou a šperky. Na kamenném dláždění byly rozházeny lidské a zvířecí kosti. Opodál stál kamenný ,,oltář", na kterém prý ležely v zuhelnatělém obilí useknuté lidské paže s bronzovými náramky a zlatými prsteny a polovina lidské lebky. Na podlaze pak bylo vějířovitě rozloženo přes čtyřicet lidských koster a dvě kostry koní. Podle určení J. Wankela, který tehdejší výzkum vedl, náležely kostry především mladým dívkám. Moderní rozbor to však nepotvrdil. Porůznu se zde nacházely v udivujícím množství hliněné i bronzové nádoby, zlaté, bronzové, jantarové a skleněné šperky, zbraně, části brnění, části vozů, koňské postroje a řada dalších předmětů. V zadní části jeskyně se našly pozůstatky kovářské dílny s veškerým vybavením. Od počátku byl tento nález vysvětlován jako pohřeb halštatského knížete s početnými lidskými oběťmi. Dnes je však jasné, že tomu tak nebylo. Podle jednoho ze současných názorů představují zdejší nálezy stopy záhuby celé kupecké karavany způsobené zřícením stropu jeskyně. Možná ale šlo o ústřední obětiště halštatských kmenů anebo o ukrytý kmenový poklad. Nevíme. Býčí skála a její nálezy zůstávají jednou z největších záhad českomoravského pravěku.
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

ke škole

(matyáš strnad, 15. 11. 2015 16:13)

tato stránka je super-mega hustá mě osobně to pomohlo z potížema ve škole:)